Digitaal

 
Wij  beschiken over de mogelijkheid om facturen digitaal per mail in een PDF bestand aan u te sturen. Indien u gebruik wilt maken van deze service, gelieve opgave van uw e-mailadres(-sen) en debiteurennummer.
Deze kunt u sturen naar: Esther Zonjee       info@jonkerverf.nl pdf-icon.jpg

Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om de facturen per post te ontvangen, zoals u van ons gewend bent.